top of page

National Library of Wales

Website
Email
Telephone

01970632990

Country

United Kingdom

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, yw llyfrgell adnau cyfreithiol cenedlaethol Cymru ac mae'n cael ei chynnal dan nawdd Llywodraeth Cymru. Hon yw'r Llyfrgell fwyaf yng Nghymru, gyda dros 6.5 miliwn o lyfrau a chyfnodolion, a'r casgliadau mwyaf o archifau, portreadau, mapiau a delweddau ffotograffig yng Nghymru. Mae'r Llyfrgell hefyd yn gartref i Archif Sgrin a Sain Genedlaethol Cymru, Archif Wleidyddol Cymru, Archif Lenyddol Cymru, a'r casgliad mwyaf cynhwysfawr o bortreadau a phrintiau topograffyddol yng Nghymru. Fel y brif lyfrgell ac archif ymchwil yng Nghymru ac fel un o lyfrgelloedd ymchwil mwyaf y Deyrnas Gyfunol. Mae’r casgliad mapiau yn cynnwys 1.5 miliwn o ddalennau o fapiau, siartiau a chynlluniau yn ogystal â miloedd o atlasau. Dyma’r casgliad mwyaf o fapiau yng Nghymru, ac un o’r mwyaf yn Ynysoedd Prydain. Mae’r casgliad yn cynnwys amrywiaeth eang o ddeunyddiau, o’r mapio electronig diweddaraf i fapiau a siartiau ar felwm o’r 16eg. Mae’r casgliad yn arbenigo mewn deunyddiau Cymreig; ond mae ynddo hefyd nifer fawr o eitemau sy’n cynnwys gweddill y byd.

The National Library of Wales (Welsh: Llyfrgell Genedlaethol Cymru), Aberystwyth, is the national legal deposit library of Wales and is one of the Welsh Government sponsored bodies. It is the biggest library in Wales, holding over 6.5 million books and periodicals, and the largest collections of archives, portraits, maps and photographic images in Wales. The Library is also home to the national collection of Welsh manuscripts, the National Screen and Sound Archive of Wales, Welsh Political Archive and the most comprehensive collection of paintings and topographical prints in Wales. As the primary research library and archive in Wales and one of the largest research libraries in the United Kingdom. The map collection contains 1.5 million sheets of maps, charts and plans as well as thousands of atlases. It is the largest map collection in Wales, and one of the largest in the British Isles. The collection contains a wide range of materials from the latest electronic mapping to 16th century maps and charts on vellum. The collection specialises in Welsh material; but also has a large number of items covering the rest of the world.

bottom of page